Tekfisk har tidligere skrevet om de stabiliserende og drivstoffbesparende vingene, som er aktuelle for å bli montert på Liegruppen sin nye «Liafjord». Det var designeren,