Havforskningsinstituttet melder at det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins» Haakon, som nylig

, skal på en seks måneders ekspedisjon til Sørishavet.

Dataene om krillbestanden skal settes i sammenheng med matbehovet og beitevandringene hos pingviner, hval og sel. Dette skal bidra til utviklingen av bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Sørishavet, viser HI til.

Instituttet inviterer til pressekonferanse torsdag denne uken på Dokken i Bergen fra 11.00-13.00 for å informere om ekspedisjonen.

Les også: