Forskningstoktet avsluttes offisielt i disse dager. – Hovedhensikten var å kartlegge krillbiomassen i et stort havområde sammen med flere andre skip