Dei siste vekene har desse to rapportar om hav fått mykje blest i media. Rapporten frå Havpanelet, oppretta på