«Josberg» er 21x9 meter, som betyr at den er et par meter bredere enn det som har vært regnet som ideelt for