Mens produksjonen av rognkjeks i fjor var på 36 millioner fisk, ble det produsert bare 1,8 millioner berggylt.

Det viser tall Waatevik, daglig leder i EWA Consulting har hentet inn fra oppdretterne.

Erlend Waatevik i firmaet EWA Consulting. Foto: Bent-Are Jensen

Løsner nå

De to fiskeartene trengs i merdene for å bli kvitt lakselus, men det er langt lettere å få til oppdrett av rognkjeks enn av berggylt.