Har du badet i sjøvann, har du helt sikkert funnet klaser med fargerik, sammenvevd tråd i fjæra. Dette er rester av såkalte labbetussmatter.

Labbetuss – «dollyrope» på engelsk – er en slitematte fremstilt av plastfiber. Den fungerer som et beskyttelsesnett, og skal hindre slitasje på trålen når den er borti bunnen.

Treverk blir tauverk

Plast i havet er nemlig et stort problem. Det aller meste av marint avfall stammer faktisk fra fiskeriene, ifølge en rapport fra 2020 fra Ospar-kommisjonen. Kommisjonen samler kunnskap og vyer fra 15 medlemsland om marint miljø i Nordøst-Atlanteren.