– 100 prosent! jubler hummerfisker Lars Kullerud på telefon til Tekfisk. Kullerud er en av mange som har valgt å hjelpe Havforskningsinstituttet i Flødevigen med å teste ut