Torsdag ettermiddag lokaliserte forskningsfartøyet «G.O. Sars» kabelen som var savnet fra Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe). Prestisjeprosjektet Love Ocean» ble offisielt innviet 25. august i fjor.