12. august i fjor klargjorde eieren av sjarken «Otterøy» på 9,6 meter for fiske. Han hadde seks lenker med krabbeteiner, og hver lenke hadde fire teiner, som var agnet for fiske etter kongekrabbe.

På formiddagen gikk sjarken fra hjemmehavnen Mehamn med kurs for Tanafjorden der krabbelenkene skulle settes.

En kollega av fiskeren ble bekymret dagen etter da fiskefartøyet ikke lå til kai. En annen kollega ble også bekymret da han så at fiskerens bil fremdeles stod parkert på samme sted som dagen før, og begge ringte inn en nødmelding med ti minutters mellomrom, forteller Havarikommisjonen i sin rapport.

Et fiskefartøy som var med i søket fant fiskeren.

– Havarikommisjonen antar at fiskeren startet utsetting av teinene, og at enten en teine eller iletau satt fast om bord, og at dette reduserte farten mens fiskeren forsøkte å løse problemet. I forbindelse med dette kom fiskeren sannsynligvis i konflikt med tauverk og/eller utstyr og falt over bord, skriver havarikommisjonen i en rapport offentliggjort onsdag.

Fiskeren skal ha falt over bord i tidsrommet mellom kl. 1815–1830 12. august.

– Avgjørende

Sjarken ble funnet med motoren i gang om morgenen søndag 13. august, der den hadde grunnstøtt inne i Langfjorden, en sidefjord til Tanafjorden. Politiet har tidligere uttalt til Fiskeribladet at obduksjonen av fiskeren i 60-årene viste at han døde som følge av drukning, og at nedkjøling kan ha påvirket utfallet.

Kommisjonen skriver at rask varsling og iverksetting av redningsoperasjon vil kunne være avgjørende for utfallet av en fall over bord-ulykke.

– Det var ingen automatisk varsling av hendelsen, og fiskeren ble liggende i vannet over natten før varsling og deretter redningsaksjon ble iverksatt, skriver kommisjonen i sin rapport.

Anbefaler krav

Havarikommisjonen mener at bruk av en innretning med automatisk stopp og varsling, vil bedre overlevelsesevnen gjennom hurtig varsling og større mulighet for fiskere til å redde seg om bord i eget fartøy.

Kommisjonen lister også opp kniv, flytemiddel, termisk beskyttelse og overbordleider som viktige hjelpemidler, som kan bidra til å øke overlevelsesevnen ved overbordsituasjoner.

Kommisjonen kommer med en tilrådning til Sjøfartsdirektoratet, der det blir anbefalt å innføre krav til innretning for varsling og igangsettelse av redningsaksjon ved fall over bord-ulykker som innbefatter alenefiskere.

– Ulykken med fiskefartøyet «Otterøy» der en alenefisker havnet i vannet i forbindelse med setting av krabbeteiner, viser at fiskeren ville hatt større overlevelsesevne om en redningsaksjon hadde vært igangsatt ved tidlig varsling. Teinefiske innebærer en særlig risiko for å bli dratt over bord og følgelig er det viktig at varsling og redning igangsettes umiddelbart.