Klyngesamarbeidet
  • Norwegian Innovaton Clusters er eid av SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
  • Norwegian Innovaton skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon
  • NCE Aquatech Cluster er en av landets tolv klynger med NCE-status. Klyngen er en næringsklynge for leverandører til oppdrettsnæringen, og har mer enn 100 bedrifter og organisasjoner som medlemmer. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i akvakulturbasert matproduksjon verden rundt, og etablere en global posisjon for oppdrettsteknologi fra Norge.

Det opplyses i en pressemelding fra Fremtidens Industri.

Statusen som NODE Helgeland gir de lokale og regionale virksomhetene tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk for videre utvikling av havbruksnæringen i regionen.

–Vi har som mål at Helgeland skal bli verdens mest bærekraftige havbruksregion gjennom samarbeid, uttaler Ann Merete Brevik i Havbruksnettverk Helgeland i meldingen.

Fra venstre: administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli, statssekretær i NFD Janicke Andreassen, Joakim Kristiansen og Ann Merete Brevik i Havbruksnettverk Helgeland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

Nettverket ble mandag denne uken utnevnt som HUB-Node.

Nettverket består i dag av nesten 50 bedrifter innenfor havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri. Det er NCE Aquatech Cluster som er hub-en i samarbeidet.

–Vi ser på dette som en fantastisk mulighet til å knytte sammen nasjonal og internasjonal kunnskap, med regionale og lokale behov på Helgeland, uttaler klyngeleder for NCE Aquatech Cluster, Kristian Henriksen, i meldingen.

–Vi har stor tro på at vi kan lære mye av å være med i et slikt samarbeid, men vi tror også mange kan lære mye av bedriftene i vårt nettverk, legger Brevik til.

Det er Henriksen enig i:

– Vi ser fram til kunnskapsoverføring fra Helgeland, til resten av landet. Det er ute i distriktene havbruksnæringen er, og ikke minst mye av innovasjon skjer, Derfor er det viktig med lokal tilstedeværelse. I tillegg, teknologi og løsninger som møter regionale behov på Helgeland, har fort et internasjonalt potensial.