Medlemslagene har oppnevnt to forhandlingsutvalg. Vidar Ulriksen og Johan Williams er hentet inn for å lede hvert sitt utvalg.

Tidsskille

– Norges Fiskarlag kan nå sette fart på omorganisering med tanke på å fremtidsrette vår struktur, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding.

Tirsdag ettermiddag var det et møte mellom styreleder og administrativ leder i alle organisasjonsledd og Arbeidsutvalget og den administrative ledelsen i Norges Fiskarlag.

På sakskartet stod avklaring om videre prosess om utvikling av Norges Fiskarlags organisasjonsstruktur.

– 15. juni markerer et tidsskille for organisasjonen. I dag har vi tatt et stort skritt mot å forenkle og forbedre vår struktur, sier Kjell Ingebrigtsen i meldingen.

Organisasjonssaken i Norges Fiskarlag:
  • Fiskarlaget består i dag av 110 lokallag som er samlet i sju regionale enheter, samt to gruppeorganisasjoner; Fiskebåt og Sør-Norges Notfiskarlag.
  • Norges Fiskarlag har i en årrekke jobbet for en ny og forenklet organisering.
  • Landsmøtet vedtok i november 2017 en modell som innebar en tredeling av organisasjonen i et Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.
  • Prosessen ble imidlertid stoppet høsten 2018 da flere medlemslag gikk imot. Årsaken var blant annet økt innflytelse for Fiskebåt.
  • Landsstyret i Fiskarlaget har våren 2021 bedt sine medlemslag i nord og sør om å selv slå seg sammen til et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag.
  • Målet er å ha mest mulig avklart til landsmøtet i november 2021.
Kilde: Norges Fiskarlag

Klart til november

Det var i alt rundt 25 deltagere som var med på møtet.

Forhandlingsutvalgene vil formelt oppnevnes av Landsstyret i et møte onsdag.

Det er lagt en tidsplan som innebærer at det skal foreligge forpliktende vedtak om tilslutning til et nytt Nord-Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag før Landsmøtet 2021, som åpner 3. november i Trondheim.

Neste landsmøteperiode skal benyttes til å få på plass alle detaljer og en formell etablering.

Disse er med i forhandlingsutvalget i sør:

Sør-Norges Notfiskarlag: Roar Benjaminson og Bernhard Idsø

Fiskerlaget Sør: Lennart Danielsen og Hans-Olav Helgesen

Fiskarlaget Vest: Terje Eriksen og Geir Stuve Rommetveit

Sogn og Fjordane Fiskarlag: Ole Morten Vassdal og Kristian Korneliussen

Møre og Romsdal Fiskarlag: Leif Egil Grytten og Arnstein Næss

Ekstern prosessleder: Vidar Ulriksen

Sekretariat: Norges Fiskarlag

Disse er med i forhandlingsutvalget i nord:

Fiskarlaget Nord: Tommy Andre Nilsen og Tomas Sagen (vara: Tore Mosesen)

Nordland Fylkes Fiskarlag: Bjørn Hugo Bendiksen og Børre Johannessen (vara: Yngve Larsen)

Fiskarlaget Midt-Norge: Sturla Hepsø og Espen Nilsen

Ekstern prosessleder: Johan Williams

Sekretariat: Norges Fiskarlag