– Dette er en seier for fiskerne. Det er ellevilt. Etter 15 måneder med motgang får vi denne nyheten, sier Ørjan Vognstølen hos leverandøren Sensar Marine i Bergen.

Nyheten han sikter til er utsettelsen av sporings- og rapporteringskravene for fartøy mellom 10 og 11 meter, som skulle slå inn fra nyttår av. Fredag meldte Kystfiskarlaget om utsettelsen, som senere ble bekreftet av både Sosialistisk Venstreparti og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Enigheten mellom regjeringen og SV

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til enigheten i forliket mellom de tre partiene og til at man er enig om å be regjeringen be Fiskeridirektoratet akseptere større fleksibilitet med å akseptere korte tidsperioder uten dekning på mobilnett, uten at det utløser krav om satellitt-tilgang.