Restråstoffanalysen
  • Et prosjekt finansiert av FHF.
  • Det er Sintef Ocean som står bak rapporten.
  • Ligger offentlig tilgjengelig ute hos FHF.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å skryte. Tallene har pekt oppover i forholdsvis lang tid, så unektelig må man både berømme og beære de som er deltakende i å benytte seg av restråstoff, men også å øke andelen restråstoff, sier Helene Kristoffersen, fagsjef fangstbasert industri i Sjømatbedriftene.

Økt med 11 prosent

En fersk rapport fra Sintef Ocean viser at sjømatnæringens utnyttelsesgrad av restråstoff har økt med 11 prosentpoeng det siste tiåret, fra 72 prosent til 83 prosent.