Restråstoffanalysen
  • Et prosjekt finansiert av FHF.
  • Det er Sintef Ocean som står bak rapporten.
  • Ligger offentlig tilgjengelig ute hos FHF.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å skryte.