Det var Nordland Høyres Bård Ludvig Thorheim som spurte hva fiskeri- og havministeren på kort sikt vil foreta seg slik at farleden til Værøy snarlig kan utbedres.

– Det er ikke manglende prioritering som gjør at prosjektet ikke kan igangsettes nå. Prosjektet er tidlig i planleggingsfasen, og det gjenstår et stort utredningsarbeid som må på plass før utbyggingsstart, svarte Skjæran i Stortingets spørretime.

Han mente at det blant annet må gjennomføres stedlige undersøkelser, analyser, beregninger og prosjektering.