Torskeoppdrett har vært ett av de mest diskuterte temaene i fiskerinæringen siden det ble funnet rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland på starten av året.

Nylig konkluderte Fiskeridirektoratet med at den rømte fisken kom fra Norcods anlegg Forsvika. Myndighetene meldte samtidig om at de fant flere hull i nøtene.

Norcod
  • Driver med torskeoppdrett.
  • Hovedkontor i Trondheim, og har seks lokaliteter fra Trøndelag og nordover.
  • Planlegger fire nye lokaliteter mot 2027.
  • Har en produksjonskapasitet på 23.000 tonn.
  • Christian Riber er administrerende direktør. Tidligere Sjømatrådet-direktør Renate Larsen er styreleder.
  • Er