Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

– Foreleggene er gitt fordi foretakene eksporterte kongekrabbe som norsk kongekrabbe, uten at kravene til dokumentasjon for dette var oppfylt. Foretakene anses ikke for å ha brutt reglene med vilje for å oppnå fordeler, melder Økokrim.

Det ene foretaket har fått 4 millioner kroner i bot og i underkant av 5,7 millioner kroner i inndragning. Det andre foretaket har fått 200 000 kroner i bot og drøyt 450 000 kroner i inndragning.

– Strengt ansvar

Ingen enkeltpersoner i foretakene holdes straffeansvarlig.

– Av hensyn til riktig tollbehandling og sjømatens sporbarhet er det strenge krav til dokumentasjonen for sjømatens opprinnelse. Eksportørene av sjømaten har et strengt ansvar for riktig tollbehandling og sjømatens sporbarhet, uttaler statsadvokat Jens Bachke i Økokrim.

Tolletaten og Fiskeridirektoratet anmeldte saken

Sakene har bakgrunn i kontroller og anmeldelser fra Tolletaten og Fiskeridirektoratet.

Verdi på rundt150 millioner

Etterkontroller av de to sjømateksportørene avdekket at det var utstedt uriktig opprinnelsesdokumentasjon ved eksport av mer enn 380 tonn kongekrabbe til en verdi av ca. 150 millioner kroner.

– Brudd på opprinnelsesreglene i Norges frihandels-avtaler bidrar til dårligere konkurransevilkår for seriøse aktører, og er noe vi ser alvorlig på, uttaler fungerende seksjonssjef Baard Nenseter i Tolletaten.

Bøtene og inndragningsbeløpene er ifølge politiet utmålt ut fra tollfordelen og økonomisk utbytte som foretakene fikk som følge av feilene. Foreleggene ble utstedt i september. Begge foretakene har vedtatt disse, og sakene er avsluttet.