Thomas Farstad tar over styrevervet i Nofima etter Olav Fjell, melder matforskningsinstituttet i en pressemelding i dag fredag. Farstad har vært i Nofima-styret i to år.

Den nye styrelederen trekker frem bærekraft og fortsatt kunnskapsleveranse som viktige felt også fremover. Farstad har tidligere hatt flere verv i Mowi, der han hadde arbeidsoppgaver i Norge, Canada, Skottland, Irland og Asia. Videre ledet han Aker Seafoods fra 2010, og Norway Seafoods fra 2012. Han har vært administrerende direktør i foredlingsselskapet Milarex fra 2017.

I en pressemelding 7. juni opplyste Nofima at Jan Erik Olsen hadde tiltrådt stillingen som forskningssjef i avdeling Marin bioteknologi i Nofima. Jobben innebærer blant annet ledelse av Biotep, Nofimas pilotfabrikk i Kaldfjord utenfor Tromsø.