Det har vært mye ståhei rundt ansettelsen av Frank Bakke-Jensen (H) som ny fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet.

Før han søkte på stillingen som fiskeridirektør, tok han kontakt med sin sjef, statsminister Erna Solberg (H) og fikk grønt lys. Som Fiskeribladet og flere andre medier har omtalt før, slapp forsvarsministeren å stå på den offentlige listen over søkere.

Opposisjonen på Stortinget har vært kritisk til at regjeringen utnevnte en sittende statsråd til et offentlig embete, og at hans navn ble holdt unna den offentlige søkerlisten.

Sivilombudsmannen mener det var feil å utelate Bakke-Jensens navn fra søkerlisten, og i mars ble det klart at både statsministeren og næringsministeren må stille når det blir høring i kontrollkomiteen om ansettelsen - en høring som ble gjennomført fredag før helgen.

– Jeg er enig i at det bør være offentlig når en statsråd søker en embetsstilling, erkjente Erna Solberg i høringen fredag. Det skriver VG.

Klassekampen skriver at nok en sentral opplysning i saken kom frem fredag under høringen fredag.

8. juni i fjor, en drøy uke før han sendte inn sin søknad, var Bakke-Jensen i et hittil ukjent møte i departementet om toppjobben. Ifølge Klassekampen er dette en opplysning som Nærings- og fiskeridepartementet har unnlatt å legge frem tidligere.

Til Klassekampen sier SVs representant i komiteen, Freddy A. Øvstegård følgende:

– Det er oppsiktsvekkende, og nok en endring av fortellingen om saken fra regjeringens side, sier

– Det gjør at jeg tenker at kontrollkomiteen må undersøke saken nærmere.