Søkjartalet på dei med fiskeri- og havbruksrelaterte studium på fyrsteplass går ned. Éin studiestad går opp

Søkjartalet på dei med fiskeri- og havbruksrelaterte studium på fyrsteplass går ned. To utdanningar har oppgang samanlikna med 2021.

– Fiskehelsestudiet går opp sju prosent medan sivilingeniør havbruk går opp nesten 35 prosent, seier Christina Marie Ingdal (25), leiar i linjeforeininga for fiskehelse og havbruk ved UiB.
– Fiskehelsestudiet går opp sju prosent medan sivilingeniør havbruk går opp nesten 35 prosent, seier Christina Marie Ingdal (25), leiar i linjeforeininga for fiskehelse og havbruk ved UiB.Foto: Privat
Publisert 28. April 2022, kl. 08.59Oppdatert 28. April 2022, kl. 08.59