Onsdag blei søkjartala til Samordna opptak for opptak til fagskular, universitet og høgskular publiserte. Statistikken syner at søkjartala til utdanningane innan fiskeri og havbruk går ned samanlikna med tala frå 2021.

Søkjarar kan framleis endra på rekkefølgja på sine studium, og opptakstala kjem fyrst seinare i år. Intrafish har henta inn tala for åtte studium innan høgare utdanning som rettar seg mot fiskeri og havbruk (Sjå tabell). Hovudfunna frå søkjartala er:

  • Talet på søkjarar med desse utdanningane på fyrsteplass går ned nesten 15 prosent.