Vedtaket forutsetter at de gjenværende årsmøtene i Sør-Norge vedtar å slutte seg til en tredelt organisering av Norges Fiskarlags medlemsledd.

Sogn og Fjordane Fiskarlag er første regionlag ut i del to av Fiskarlagets årsmøtehøst, skriver Norges Fiskarlag på sin nettside.

Del 1 – kan vi kalle vedtakene fra de tre medlemslagene fra Trøndelag og nordover, som de to siste ukene har holdt sine årsmøter. Alle har vedtatt at de vil gå sammen og forenkle driften av organisasjonen ved å etablere ett felles lag; Nord Fiskarlag.