Torsdag formiddag hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng. Det betyr at styringsrenten nå er på 1,25 prosent.

– Det er særlig to forhold som vil påvirke fiskerinæringen og spesielt flåteleddet: Høyere renter og høyere drivstoffpriser, mener Finn-Arne Egeness, sjømatanalytiker i Nordea.

En viktig forklaring på de høye drivstoffprisene er kombinasjonen av høye oljepriser i amerikanske dollar og en svak norsk krone, forklarer Egeness.

Høyere renter påvirker i størst grad de som har store lån og en betydelig gjeldsbelastning fordi finanskostnadene øker med høyere renter.