Under Fiskeribladet og Intrafishs webinar Sjømatpulsen torsdag ble fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) stilt til veggs om innføringen av sporing og rapportering for flåten mellom 10-11 meter, som skal skje midt under det viktige skreifisket.

Fra oppe til venstre: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, debattleder Kjersti Sandvik, fisker Morten Refsaas, fisker Børre Johannessen og markedsdirektør i Fangstre, Jeanette Veibakken. Foto: Fiskeribladet

Det har sjeldent vært så mye debatt i fiskerinæringen, som det har vært rundt sporing og rapporteringskravene.