Mandag deltok administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, på Transport- og kommunikasjonskomiteens høring om Nasjonal Transportplan for 2022 – 2033.

Der overleverte Eriksson krav fra organisasjonen om økt satsing på rassikring og utbedring av fylkesvegnettet, melder Sjømatbedriftene på sine nettsider.

Er bekymret

– Stortinget har lagt til rette for 3 pst. årlig vekst innen havbruksnæringen. Skulle vi realisere denne målsetningen betyr det 25 600 flere vogntog med laks på våre fylkesveier. Selv om det er mye bra som blir lagt frem i ny NTP, er min store bekymring at den ikke evner å legge til rette godt nok for sjømatnæringens transportbehov. De samme politikerne må evne å dreie en større del av kaka til fylkesveinettet og rassikring, uttalte Eriksson.

I regjeringens forslag legges det opp til kun en framskriving av dagens bevilgninger til fylkesveiene - og ikke friske midler. Eriksson fremmet følgende forslag ovenfor stortingskomiteen:

  • At det etableres en nasjonal skredsikringsplan
  • Etterslepet for fylkesveinettet bør fjernes i løpet av 10-15 år. Sjømatbedriftene mener Stortinget bør avsette en tilleggsramme totalt i planperioden på 53 mrd. kroner for å nå denne målsetningen.
    Sjømatbedriftenes høringsnotat finner du her.