Sjøfartsdirektoratet har sammen med seks andre flaggstater og klasseselskaper opprettet Maritime Technologies Forum for å tilby den maritime næringen og IMO hjelp til å løse teknologiske utfordringer.

– Vi skal bygge bro mellom teknologi og regelverksprosesser, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør, i en pressemelding fra direktoratet.

Ny teknologi skal blant annet bidra til å redusere miljøavtrykket til den maritime næringen. Og når ny teknologi skal utvikles og tas i bruk, må det gjeldende regelverket være oppdatert for å kunne ivareta sikkerheten til personer, eiendeler og miljø, står det i meldingen.

Forumet vil bestå av forskning, faktakunnskap og ledelse innen teknikk og regulering. Sentrale satsingsområder vil være energieffektivitet, alternative drivstoffer og økt bruk av autonome fartøy.

Maritime Technologies Forum er stiftet av:

  • Sjøfartsdirektoratet
  • American Bureau of Shipping
  • DNV
  • Det maritime kontoret ved det japanske departementet for jordbruk, infrastruktur, transport og turisme
  • Lloyd’s Register
  • Nippon Kaiji Kyokai
  • Maritime and Coastguard Agency