I februar fikk Sjøfartsdirektoratet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide et faglig innspill knyttet til etablering av en nullvisjon for dødsulykker i fiskeflåten. Departementet ba Sjøfartsdirektoratet også svare på om en nullvisjon også bør omfatte øvrige næringsfartøy.

Sjøfartsdirektoratet har nå levert sine anbefalinger til departementet. Direktoratet anbefaler der at en nullvisjon, der ingen skal miste livet eller bli hardt skadd, skal gjelde alle som ferdes til havs.

Koordinerer arbeidet

– Jeg ser frem til å arbeide videre med en nullvisjon som er solid faglig forankret. Kun på den måten kan vi oppnå resultater, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding onsdag.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, peker på at for mange av dødsulykkene og personulykkene til havs, kunne relativt enkle tiltak spart liv.

– Følgelig er det ikke snakk om uflaks eller uhell, men et system som i mange tilfeller har sviktet og lærdom som i for liten grad har vært overført, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en uttalelse.

Direktoratet anbefaler at det utarbeides en handlingsplan for sikkerhet til havs bestående av tiltak innenfor gitte innsatsområder. Sjøfartsdirektoratet viser til at de vil ta en koordinerende rolle i dette arbeidet, og så snart som mulig starte planleggingen av dette.