Sjøfartsdirektoratet: Riktig med nullvisjon om dødsulykker for alle som ferdes til havs

Publisert 15. June 2022, kl. 08.02Oppdatert 15. June 2022, kl. 08.06