Tirsdag kom Havarikommisjonen med sin rapport etter den tragiske dødsulykken i Barentshavet i januar i fjor. En fisker falt over bord fra snøkrabbefartøyet «Hunter» og døde.

Selv om kommisjonen retter en god del kritikk mot rederiets sikkerhetsopplegg, kommer den også med skyts mot Sjøfartsdirektoratet. Det aktre arbeidsdekket på båten hadde ingen fysisk barriere for fall over bord, men dette avviket oppdaget ikke Sjøfartsdirektoratet da det gjorde sin kontroll om bord.

– Hvor vanskelig er slikt å oppdage for myndighetene?

– Om man går om bord bør man kunne observere at det ikke er en fysisk barriere der.