Sekkingstad ønsket å bruke «Oma» som leiefartøy for tidligere «Møgsterfjord» i forbindelse med kontrahering av rederiets nye kystbåt «Katrine S» på 14,99 meter.

I juni fikk imidlertid rederen avslag på nybyggordningen. Fiskeridirektoratet mente det økonomiske utbytte ble for godt og at byggetiden var for lang. Sekkingstad valgte å klage på avslaget, og nå har han fått svar: Klagesaksenheten har kommet til samme resultat som Fiskeridirektoratet i saken.

Dette er nybyggordningen:
  • Ordningen åpner for at kvotegrunnlag kan fiskes på innleid fartøy, uten avkorting av kvoter.
  • Betingelsen