Det melder Kystverket i en pressemelding tirsdag.

Etatens opplever at tilskuddsordningen er veldig aktuell og at det er stor interesse for den.

– Vi planlegger å lyse ut en ny tildelingsrunde over nyåret, og oppfordrer aktuelle kommuner om å søke, forteller Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 millioner kroner til fiskerihavnetiltak i 2023. Kystverket forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i juli i år.

Kystverket mottok totalt 18 søknader innen søknadsfristen 1. oktober og åtte kommuner fikk innvilget midler: