– Russerne fisker tilsynelatende mer i russisk sone, og mye mindre enn de kan i norsk sone. Det er et tegn på endring i beskatningsmønsteret. Årsakene kan man bare spekulere i, sier leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, til Fiskeribladet.

Fiskeriavtalen mellom Norge og Russland åpner for at russiske fiskere kan ta en betydelig andel av sin torskekvote i norsk økonomisk sone. Det har nemlig vært ønskelig for begge parter at det fiskes på mest mulig gytefisk i norsk sone, i stedet for ungfisk i øst.