Fiskeribladet, Intrafish og Kystens Næringsliv jobber etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk og alt som publiseres er kvalitetssikret av redaksjonen. Redaktøransvaret og presseetikken er plattform- og teknologinøytral.

Vår ambisjon er å bruke kunstig intelligens til å gjøre publikasjonene våre enda bedre gjennom å forbedre den journalistiske arbeidsflyten og å presentere journalistikken vår best mulig.

Dagens Næringsliv har utarbeidet retningslinjer for redaksjonell bruk av kunstig intelligens. Disse stiller også Fiskeribladet. Intrafish og Kystens Næringsliv seg bak. Dette er retningslinjene i noe bearbeidet form:

Generative språkmodeller (Eks. ChatGPT, Bard o.l)

• Våre journalister kan bruke språkmodeller som verktøy, men teksten skal alltid bearbeides av et menneske og ettergås gjennom ordinært kildearbeid.

• Eksempler på bruk er: korrekturlesing, oversettelse, transkribering, tittelforslag, oppsummering, idéutvikling og generering av metadata.

• Vi publiserer ikke uredigert tekst skrevet av generativ kunstig intelligens. Unntaket er når selve språkmodellen er et relevant journalistisk poeng. Da presiserer vi hvilke KI-verktøy som er brukt og på hvilken måte.

• Vi verner om kildevernet og deler ikke sensitivt materiale eller personopplysninger.

Bilde- og videogeneratorer (Eks. Midjourney, Dall-E)

• Fiskeribladet, Intrafish og Kystens Næringsliv verner om det journalistiske fotografiets troverdighet, og manipulerer ikke bilder med kunstig intelligens eller annen teknologi.

• Vi publiserer ikke KI-genererte bilder, eller video, som kan forveksles med ekte fotografi. Unntaket er ved omtale av teknologien eller tilknyttede nyhetssaker/problemstillinger.

• Vi kan bruke KI-genererte illustrasjoner. Dette skal alltid godkjennes av redaksjonell ledelse.

o Illustrasjonene skal merkes tydelig med kilde og relevant bakgrunnsinformasjon. De merkes tydelig for å unngå gjenbruk.

o Rettigheter rundt KI-genererte bilder er fortsatt uavklart, og teknologien skal derfor brukes med varsomhet.

Journalistikk og kunstig intelligens

• Journalistikken skal være kritisk og undersøkende. Dette gjelder også i møte med ny teknologi som generativ KI.

• Tekst- og bildegeneratorer er nyttige verktøy for aktører som ønsker å spre falske nyheter og desinformasjon. Redaktørstyrte journalistiske medier er en viktig motvekt mot dette. Derfor er det essensielt å beholde den redaksjonelle integriteten og troverdigheten i møte med slike verktøy. Retningslinjene oppdateres fortløpende etter hvert som teknologien utvikler seg.

Her kan du lese mer om hvordan DN Media Group AS behandler dine personopplysninger.

Sist oppdatert 30.08.23