60 prosent av fjorårets oppdrag ble utført i perioden fra mai til august. Juli var den desidert travleste måneden for Redningsselskapet, med et snitt på 59 utførte oppdrag om dagen.

– At vi nærmer oss 9000 oppdrag for første gang avspeiler en økt trafikkvekst i det som var en historisk båtsommer, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet, i meldingen.

Mange mennesker og båter

I 2021 reddet Redningsselskapets mannskaper 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17.000 personer og nærmere 6000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene, med en liten økning i antall assisterte fartøy på 4,5 prosent.

Fremdriftshavari er den klart største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen. I 2021 rykket Redningsselskapets redningsfartøy ut over 3 500 ganger til båter som trengte assistanse som følge av fremdriftshavari. Dette antallet er tilnærmet identisk med fjoråret.

Flere grunnstøtinger

De siste årene har Redningsselskapet sett en jevn stigning i antall grunnstøtinger. Fra 2019 til 2020 var denne økningen på hele 17 prosent. I 2021 er antallet på 2020-nivå. I fjor rykket redningsskøytene ut 449 ganger i forbindelse med at båter gikk på grunn. Tilsvarende tall for 2020 var 444.

De siste årene har det også vært en kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. Årsaken til denne økningen er sammensatt. I 2021 deltok Redningsselskapet på 449 brannrelaterte oppdrag, noe som tilsier en økning på 40 prosent sammenlignet med 2019. I 2021 var det en nedgang på 11 prosent sammenlignet med 2021.

Troms og Finnmark har størst prosentvis økningen i antall utførte oppdrag, med en økning på 24 prosent. Deretter er Rogaland med en økning på 10 prosent sett i forhold til i fjor. Troms og Finnmark ble styrket med en redningsskøyte til i fjor, i Vardø.