Redningsselskapet krever at myndighetene prioriterer forebyggende sjøsikkerhet på lik linje med trafikksikkerhet, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Saken ble tatt opp under representantskapsmøtet som ble holdt i helgen. Representantskapet er organisasjonens øverste myndighet.

Der deltok blant andre nyvalgt president i Redningsselskapet Jon Rysst og tidligere Frp-leder Siv Jensen. Jensen skal lede en nystartet paraplyorganisasjon for alle aktører som jobber med drukningsforebygging.

Redningsselskapet ber også om at offentlige myndigheter i større grad nyttiggjør seg av forebyggende arbeid utført av ideelle organisasjoner. Tilbudet om holdningsskapende og forebyggende aktiviteter rettet mot barn og unge innen sjøvett og livredning bør også i større grad styrkes, står det i meldingen.