Fiskeribladet arrangerte i formiddag et seminar der interessekonfliktene mellom fiskerinæringen og havvindinteressene ble belyst. De to havvindaktørene, Equinor og Deep Wind Offshore, vektla dialog med fiskerinæringen om framtidige havvindprosjekter.

Åpnet tre områder

Dialogen mellom fiskerne og havvindutbyggerne vil ikke bli skikkelig testet ut før det blir noe mer konkret om vindturbinene skal være, hvor innenfor de to områdene regjeringen har åpnet for havvindmølleutbygging, sier generalsekretær Sverre Johansen i Fiskarlaget.

Johansen sier at samarbeidet mellom fiskerinæringen og havvindaktørene så langt ikke har fungert godt nok.

Riktig nok mener han at inntrykket er at havvindaktørene vil ha dialog, men at det er mer på et overordnet nivå.

Sverre Johansen er generalsekretær i Norges Fiskarlag. Foto: Norges Fiskarlag

En ble droppet

Han tror at ønsket om dialog med fiskerinæringen virkelig vil bli testet ut når det blir mer konkret hvordan en ser for seg utbyggingen av de to områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II vil bli. Altså hvor møllene er tenkt plassert i forhold til fiskefeltene.

Regjeringen med tidligere olje- og energiministere Kjell-Børge Freiberg (Frp) foreslo i juni 2019 å åpne tre områder for havvindparker; Sandskallen ved Sørøya i Vest-Finnmark, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

I fjor sommer droppet olje- og energiminister Tina Bru (H) Sandskallen etter sterk motstand fra blant andre fiskerinæringen.

Har lært av Hywind Tampen

Fra utbyggernes side var prosjektleder Arne Eik fra Equinor og administrerende direktør Knut Vassbotn fra Deep Wind Offshore med på webinaret.

Equinor er en godt etablert utbygger av havvind, mens Deep Wind Offshore er et nystartet havvindselskap.

Det er Equinor som er utbygger av den omstridte havvindparken Hywind Tampen, som er sterkt kritisert av fiskerinæringen for at de ikke er blitt hørt.

– Vi har lært mye av Hywind Tampen. Vi kom ikke tidsnok i dialog med fiskerinæringen. Dette skal ikke kunne skje igjen, sier Eik.

Se Sjømatpulsen her:

Store ambisjoner

Eik sier at Equinor har som mål å være et ledende selskap på havvind.

Han opplyser at i fjor utgjorde investeringene i havvind fem prosent av selskapets investeringer i olje- og gass. I 2030 er målet til Equinor at selskapet skal investere like mye i fornybar energi som de gjør i olje og gass.

Da skal også Equinors investeringer globalt i havvind tilsvare 50 prosent av Norges energiforbruk.

Må vite mer

Eik mener at Equinor har god oversikt over hvilke konsekvenser havvindparker har for blant annet fiskeri, sjøfugl og skipsfart.

Arne Eik, prosjektleder havvind Norge, Equinor Foto: Equinor

– Men skal vi ha tilgang på mer areal, må vi ha mer dialog, sier han.

Johansen er ikke enig i at en vet mye om konsekvensene.

– Nei, det er mange spørsmål som er uavklart. Vi vet ikke nok om gytefelt og vandringsmønster for fisk, og vi vet lite om hvordan store havvindmølleinstallasjoner påvirker havmiljøet og ellers økosystemet, sier Johansen.

Debattleder Kjersti Sandvik fra Fiskeribladet spurte hva fiskerinæringen vil ha.

– Vi ønsker oss et skikkelig kunnskapsgrunnlag. Vi vet for eksempel hvor det fiskes nå. Men dette må sees over tid. Både størrelsen av havvindparker og plassering er viktig for oss. Vi er ikke motstandere av havvind, men det må gjøres på en slik måte at vi kan drive videre, sier Johansen.

Tusenvis av jobber

Knut Vassbotn i Deep Wind Offshore sier at det haster å komme i gang med utbygging av havvind i havet utenfor Norge. Og det er det to grunner til:

Det ene er at fornybar energi skal erstatte olje og gass. Det andre er at havvind vil spille en betydelig rolle i å få ned strømprisene på sikt.

Knut Vassbotn, adm.dir. Deep Wind Offshore Foto: Haugaland Kraft

Vindkraft er en perfekt match i Norge sammen med vannkraft, ifølge Vassbotn: Når det blåser, er det mulig å spare på vannet.

Han ser for seg tusenvis av arbeidsplasser i leverandørindustrien som i framtiden vil jobbe med å bygge havvindturbiner.

– Allerede i år investeres det mer i havvind i Europa enn det gjøres i olje- og gassindustrien.

På land og til havs

Sverre Johansen mener det er lett å la seg blende av planene og prosjektene til havvindnæringen, men at en må huske på at det er interessekonflikter mellom havvindnæringen og fiskerinæringen.

Vassbotn trakk fram historien om vindmølleparker på land der det først var en voldsom entusiasme i lokalmiljøene for vindkraft. Men mange steder snudde dette til motstand da vindmølleparkene ble en realitet.

Vassbotn sier at de ikke kan bo i et lokalsamfunn på kysten om de som selskap skulle etablere en vindpark midt i et fiskefelt med de konfliktene det ville medføre.

– Så hvis vi som utbyggere ikke lykkes, vil vi ikke få til en industri av dette, sier han.