I september i fjor sendte fiskeindustrigiganten Pelagia et strengt brev til Nærings- og Fiskeridepartementet. Der kom administrerende direktør Egil Magne Haugstad med kraftig kritikk av Norges Sildesalgslags auksjonsregler og truet med nye søksmål mot salgslaget.

Salgslaget måtte endre praksis etter et sviende nederlag i lagmannsretten i september 2022, der det ble slått fast at offentliggjøring av prissensitiv informasjon er rettsstridig.

Det ble i etterkant av dommen innført en prøveordning for prishåndtering av Sildesalgslaget i samråd med Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.