«Norges Sildesalgslags auksjonsregler: spredning av taushetsbelagt informasjon i strid med Gulating lagmannsretts dom 24. august 2022», står det i emnefeltet på et brev datert 8. september i år.

Avsender er sjef Egil Magne Haugstad i industrigiganten Pelagia, mottaker er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Seiret i retten

I fjor gikk Norges Sildesalgslag på et sviende nederlag i lagmannsretten: Pelagia og Sjømat Norge seiret, og lagets måte med å dele auksjonsprisinformasjon på sitt ekstranett ble slått fast som rettsstridig. Saken ble ikke tatt opp i Høyesterett, og dommen ble derfor stående.