Kilder i denne saken
 • Statens Havarikommisjon, rapport om sjøulykke, kantring av arbeidsbåten «Smolten», Lurøy 29. november 2019.
 • Sintef: HMS-undersøkelse i havbruk 2016.
 • NTNU: Sikkerhetsstyring i havbruk, spørreundersøkelse blant ledelse og stabspersonell 2017.
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. Brosjyre fra Fellesforbundet, Sjømat Norge og Arbeidstilsynet.
 • Meteorologisk institutt.
 • Hovedredningssentralen Nord-Norge
 • Kildelista omfatter hele reportasjen som hos Fiskeribladet er delt opp i følgende fire saker:
 • Paul Arne Seim (32) kom aldri hjem fra jobben
 • Arbeidsgiver har tatt flere grep etter ulykken,
 • Bare fiskeri er farligere enn havbruk
 • En skikkelig vekker for kollegene på Helgeland .