Næringspolitisk fagdirektør Ole M. Bjørndal viser blant annet til et lavt omsetningskrav. Nye tolltall viser nemlig at store mengder fiskefilet stoppes på grensa.

– Våre medlemmer er godt kjent med regelverket og ønsker strengere regler velkommen. Flere er positive til en sertifiseringsordning sier Bjørndal til Fiskeribladet.

NHO Reiseliv tok initiativ til å øke bøtene i 2018, da overtredelsesgebyret økte fra 4000 til 8000 kroner. I 2021 ble det også innført krav om å fiske fra en godkjent bedrift for å få lov til å ta fisk med seg ut av landet.