Meyer var inntil nylig landsstyrerepresentant i Norges Fiskarlag, men trakk seg som følge av håndteringen av striden mellom Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget. Nå går han i rette med Johan Williams, som Fiskarlaget har utpekt til å arbeide med å samle fiskerne i nord i ett lag.

Sterke reaksjoner

Flere fiskere, både i og utenfor eget lag, har kontaktet Meyer etter oppslaget i Fiskeribladet, der Williams mente at fiskerne må slutte å slåss om smuler og heller samle seg mot en felles fiende.