Sjefen for Økokrim, Pål Kulø Lønseth, innledet tirsdag denne uken til debatt på bransjeorganisasjonen Sjømat Norges årskonferanse, som i år gikk av stabelen i Bodø.

– Bærekraft innebærer også bekjempelse av fiskerikriminalitet, sa Lønseth og viste til at kriminalitet er konkurransevridende og skader ressursuttaket i havet og dermed mulighetene for bærekraftig vekst i fiskeriene.

Han rettet denne gang søkelyset spesielt mot villfisknæringa og ikke mot havbruk.

Skadet omdømme

Han framholdt at kriminalitet skader omdømmet til næringa.