Økokrim vurderte i fjor fiskerikriminalitet som en av de største truslene mot velferdsstaten. Synet har skapt misnøye hos Fiskarlaget, som mener alle i næringen skjæres over en kam. Rett i etterkant av en debatt om nettopp dette på den politiske festivalen Arendalsuka tirsdag erkjenner Økokrim-sjef Pål Lønseth at politiet ikke er gode nok på å forfølge fiskerikriminalitet.

– Nei, jeg tror vi har mye å hente på fiskerifeltet. Vi kan ikke stikke under stol at slike saker er vanskelige å komme i mål med på grunn at lite objektiv konstanterbar informasjon, sier han.