Askøy Havfiske AS

I Strusshamn i Askøy utenfor Bergen er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive med fiskeri under norsk flagg. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Jarle Printzlow er daglig leder og styreleder.

Øyasund AS

I Solund er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie, drive og befrakte skip og drive fiskeri. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Linne Lending er selskapets daglige leder og Magnar Egil Lending er styrets leder.

Reisa Villakssenter AS

I Storslett i Nordtreisa er det startet et nytt aksjeselskap som skal styrke arbeidet for at villaksen skal bestå og utvikles som unik naturlig art og gis oppvekstmuligheter i langsiktig perspektiv. Selskapet skal arbeide med formidling, informasjon og veiledning om den atlantiske laksen i bred forstand. Aksjekapitalen er på 102.000 kroner. Daglig leder og styremedlem er Gro Vollstad Pedersen. Styreleder er Knut Magne Wilhelmsen og styremedlemmer er Harry Edvard Mikal Fyhn, Knut Mikal Nergård og Ragnshild Bergseth Elvestad.