Fra 1. januar trådte en ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen i kraft for fritidsfartøy som har største lengde på inntil 24 meter i hoved- og biled, og for næringsfartøy i 39 kommuner. Samtidig oppheves rundt 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner, melder Kystverket.

- Sjekk kartet

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk gjerne kartet som viser regulering av fart for næringsfartøy, og kartet som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket, i en pressemelding.

I de øvrige kommunene som hadde fartsforskrifter etter den gamle havne- og farvannsloven, har ikke Kystverket gitt noen fartsgrenser. Her vil det eventuelt kun gjelde kommunal fartsforskrift for fritidsfartøy, opplyser Kystverket.

Ikke stol på gamle fartsskilt

I en periode frem mot våren kan sjøfarende oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

Myndigheten til å fastsette fartsgrenser på sjøen er delt mellom Kystverket og kommunene etter havne- og farvannsloven § 7 og § 8.

Herfinner du ny fartsforskrift på Lovdata. Hvor hoved- og biled går, fremgår her.