I oktober i fjor skrev Fiskeribladet at regjeringen ville bevilge 243,1 millioner kroner til en ny redningshelikopterbase i Tromsø.

Redningshelikopterbasen ble satt i drift 1. juli, og har allerede vært brukt i mange oppdrag, men det er først i dag at basen har offisiell åpning.

– Den nye basen styrker beredskapen i Nord-Norge betydelig, uttaler Støre i en pressemelding.

Innleie av sivile helikoptre

Bakgrunnen til at det ble etablert en ny base i Tromsø er fordi innbyggerne i nord over lengre tid har hatt lavere kapasitet på redningshelikoptre enn innbyggerne i resten av landet.

CHC Helikopter Service AS er valgt som operatør av den nye redningshelikopterbasen i Tromsø. Foto: Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor

Den nye redningshelikopterbasen er basert på innleie av sivile helikoptre. Ifølge pressemeldingen fra regjeringen var en sivil løsning det eneste realistiske alternativet for å få til dette allerede fra i år.

– Regjeringen vil sørge for trygghet og beredskap i hele landet. Det er mye aktivitet både på sjø og land i nord, og mange innbyggere har lang vei til nærmeste sykehus. Den nye basen i Tromsø styrker beredskapen for innbyggere og fartøy til havs, sier statsministeren.

– Vi skal ha like god redningstjeneste over hele landet

I pressemeldingen står det at basen i Tromsø skal ha god kvalitet, høy tilgjengelighet, døgnkontinuerlig tilstedevakt og samme korte reaksjonstid som resten av redningshelikoptertjenesten.

– Vi skal ha like god redningstjeneste over hele landet. Det er derfor bra at beredskapen nå styrkes i nord, uttaler justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

Det er inngått kontrakt med en varighet på seks år med opsjoner for forlengelse på inntil fire år.