Norges Fiskarlags landsstyre var onsdag og torsdag samlet til ordinært styremøte. I tillegg til å behandle saker til det kommende landsmøtet 3.-4. november og innspill til fiskerireguleringene for 2022, diskuterte Landsstyret organisasjonens oppfølging knyttet til likestilling og trakassering.

Eierskap

Både Susanne Mortensen og Ania Nikolaisen har stått frem med historier om ubehagelige opplevelser på fiskebåt.

Norges Fiskarlag skriver i en melding at de har nulltoleranse til alle former for trakassering. En rekke tiltak og virkemidler skal nå tas inn i arbeidet i organisasjonen og det er gjort et Landsstyrevedtak med både kortsiktig og langsiktig horisont.

Et av de umiddelbare tiltakene er et arbeid knyttet til å ta organisasjonsmessig eierskap til godt likestillingsarbeid, heter det i meldingen.

Holdningsskapende arbeid

Neste uke deltar Fiskarlaget på fiskeri- og havministerens møte om arbeidsforhold og likestilling i fiskeri- og sjømatnæringen.

Fiskarlaget varsler også at det skal arbeides med holdningsskapende arbeid blant redere, skippere og mannskap, samt sikring og oppfølging av rutiner ombord.

Et tiltakspunkt er også å bidra til at tematikken behandles godt både i fagopplæringen i skolen og i sikkerhetskurset for fiskere, samt at det etableres et trygt varslingssystem i fiskerinæringen, heter det i meldingen fra Fiskarlaget.

Landsstyret i Norges Fiskarlag var i går og i dag samlet for møte i Trondheim. Foto: Lena Knutli

Informasjonsskriv

Norges Fiskarlag har også laget et informasjonsskriv «Varsling av uønskede hendelser» med oversikt over hva lovverk og regelverk sier om trakassering.

I et intervju med Nordlys sist torsdag sa leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, at organisasjonen i svært liten grad har mottatt klager eller varsler om trakassering.

Dette reagerte Susanne Mortensen på. – Dette er direkte flaut. Det er synd at sjefen virker å være uanfektet av de siste måneders avisoppslag. Jeg er ikke den første som sier i fra, sa hun til Fiskeribladet.

I informasjonsskrivet om varsling, står det blant annet følgende:

«Det er flere korrekte framgangsmåter for å varsle om kritikkverdige forhold. Som hovedregel skal man først varsle til nærmeste leder. På en fiskebåt vil dette normalt være skipper. Ellers vil man naturligvis kunne varsle rederiet som arbeidsgiver. Man kan også varsle via verneombud, tillitsvalgt eller via advokat».

Liste med tiltak

I vedtaket fra Landsstyret, står disse tiltakene listet opp:

  • Gjennomføre en workshop med tillitsvalgte, ansatte og kvinnelige medlemmer for å skape større eierskap, for å hente innspill til likestillingsprosjektet i Norges Fiskarlag og belyse hvordan arbeidet for å forebygge og hindre trakassering kan styrkes.
  • Søke om prosjektmidler til arbeidet for å forebygge trakassering samt engasjere og rekruttere flere kvinnelige medlemmer til Norges Fiskarlag.
  • Tariffseksjonene og Fiskebåt oppfordres til å ta spørsmål om likestilling, trakassering og arbeidsmiljø inn i arbeidet med tariffene, herunder styrke registrering av arbeidskontrakter som henhold til tariffavtalene.
  • Styrke det holdningsskapende arbeidet, blant annet gjennom skolering av redere, skippere og mannskap innenfor områder som lovgivning, personalansvar og håndtering av varsler og trakasseringssaker. I dette arbeidet er det viktig å involvere tariffseksjonene, medlemslagene og gruppeorganisasjonene.
  • Rutiner for oppfølging av likestilling og forebygging av trakassering må implementeres i fartøyenes styringssystemer (ISM eller tilsvarende).
  • Arbeidsmiljø, likestilling og trakassering må tydelig inn i fagopplæringen og i sikkerhetskurset for fiskere.
  • Sørge for at det etableres et trygt varslingssystem i fiskerinæringen, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.

Her er lenke til hele vedtaket.