Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en helhetlig vurdering av fremtidig fangst av snøkrabbe, og spør samtidig om fangsten bør reguleres annerledes enn i dag. Det går frem av et brev datert 16. mai i år. Det er Fiskeridirektoratet som har fått i oppgave å svare på om snøkrabbefisket bør reguleres annerledes.

Særlig vekt legges det på regulering av deltakelsen i fangsten. Det er foreløpig ikke satt en gruppe som skal jobbe med den helhetlige vurderingen.

Ingen føringer

Saken er så vidt kommet inn, men det skal vi se nærmere på, sier Håvard Holder i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.