Havforskere har beregnet at sel og hval spiser 25 millioner tonn sjømat i året. Til sammenligning fisker fiskere opp mot 4,2 millioner tonn sjømat i året, viser den nye studien.

Forskningssjef Mette Skern-Mauritzen ved Havforskningsinstituttet opplyser at for å finne ut hvor mye de ulike sjøpattedyrene konsumerer, har de kartlagt alt som finnes av informasjon om dette.

Deretter har de regnet ut enkle indekser for å se på likhetene mellom hva sjøpattedyrene spiser og fiskerne fisker.

Fiskeri versus sjøpattedyr

– Det kan gi oss en indikasjon om det finnes en direkte konkurranse mellom sjøpattedyrene og fiskeri, sier Skern-Mauritzen til Fiskeribladet.