Stortinget har fattet et formelt vedtak om å etablere en base for redningshelikopter i Tromsø, skriver Fiskebåt på sine hjemmesider. Det er CHC Helikopter Service AS som skal drifte basen i en periode på seks år fra 2022. Fiskebåt