Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) har nå passert 700 skip. Ikke siden 2003 har det vært så mange fartøy oppført i registeret, opplyser Sjøfartsdirektoratet. – Dette betyr at Norge blant annet styrker sin posisjon i det internasjonale maritime arbeidet, sier fungerende sjøfartsdirektør