– Politikerne er redde for å markedsføre hval utad, redde for at det skal skade andre sjømatprodukt. Det er bare tull og tøys, det, sier skipper Dag Narve Myklebust, daglig leder i Kato Fangst AS og skipper på hvalskuta «Kato», til Fiskeribladet.

Hvaldebatten
  • Formålet med lovendringsforslagene er at tang og tare skal bli inkludert i markedsføringsarbeidet til Norges sjømatråd og i arbeidsområdet til havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).
  • Partiene Høyre, Fremskrittspartiet (Frp) og Rødt har foreslått at hvalkjøtt også skal inkluderes i markedsføringen, men fikk ikke gehør hos de andre partiene da saken ble behandlet i Næringskomitéen.
  • De